Deel 4

OP DE GROND
(HOOFDGERECHT)

31. ‘O Canada’
Meerdere keren kreeg ik te horen
hoe belangrijk Canada voor hen was
omdat het de Canadezen waren geweest
die hen hadden bevrijd.

In Texas is Canada ver weg uit onze gedachten…
en denken we niet aan hen als buren
met onze eigen internationale grens.
Maar onderweg naar Peest
zat naast mij, in het vliegtuig
een aantrekkelijke Canadese
en samen namen we de trein naar Den Bosch
en al die tijd spraken wij samen.
En wanneer ik nu zeg dat ik Canada ook een fijn land vind,
is dat misschien wel vanwege dat aardige meisje.
Soms is er maar weinig voor nodig
om je over een land een mening te vormen.
 
 
32. Arbeidsmigranten
Nederlanders trokken van het ene dorp naar het volgende,
en van de ene kant van het land naar de andere,
als herinrichters van het landschap.

Van een dorp niet ver van Peest
maakten ze een detentiedorp
en de gevangenen die daar verbleven
kwamen uit Amerika, Mali, Indonesië,
uit de hele wereld –
Het was een echt internationale plek.


33. Grenzen
Door oorlogen veranderden grenzen
en door belastingen veranderde de grootte van de boerderijen,
waarbij de kleinste verdwenen.*

En toen het land veranderde, veranderden ook de gewassen
die niet alleen voor menselijke consumptie waren bestemd,
waarvan een deel als diervoer werd gebruikt
of in fabrieken verwerkt.
In laboratoria werd het vet- en proteïnegehalte gemeten
van de melk van iedere koe.
De boeren waren om 8 uur ’s avonds klaar
met het laatste melken van de dag
waarna het tijd was om te eten. 

* Omdat steeds minder mensen het Drentse dialect spraken, veranderde zelfs de taal waarin het land werd beschreven.34. Het Hoofdgerecht
Ik werd uitgenodigd voor de dorpsbarbecue.
Een man vroeg mij hoe we in Texas een barbecue noemden.
Ik zei hem dat we dat een ‘barbecue’ noemen.


35. De Wereld Volgens Peest
Bij de barbecue waren maar een paar mensen
die in Peest waren geboren,
het migreren leek ingebakken bij de mensen hier
die altijd op zoek waren naar een betere plek
voor zichzelf en hun gezinnen
en uit heel Nederland waren mensen hiernaartoe gekomen
om in Peest te wonen.

Iedereen had erover gelezen dat ik een atlas maakte,
dus praatte ik met hen over waar ze waren geweest
en hield ik een lijst bij van alle plaatsen
waarover ze vertelden
en de wereld – volgens Peest –
kon worden onderverdeeld in drie soorten plaatsen:
       1) het soort waar het warm en ontspannend is;
       2) het soort waar de natuur en de mensen geweldig zijn;
       3) en het soort waar problemen zijn.


36. De Eerste Wereld
Van de plaatsen van de eerste soort
werd Zuid-Frankrijk het meest genoemd
en de Oostenrijkse bergen:
de mensen uit het noorden trokken voor hun vakantie
naar het zuiden.


37. De Tweede Wereld
Van de tweede soort werd Australië het meest genoemd.
Ik vroeg een vrouw waarom zoveel Nederlanders
naar Australië gingen.
Ze zei dat zij er alleen maar over had gehoord, van een vriendin.

‘Nederlanders reizen graag’, zei ze,
‘Overal waar je komt,
kom je Nederlandse en Duitse toeristen tegen.’


38. De Derde Wereld
En we praatten over plaatsen waar problemen waren,
zoals Zuid-Afrika, Syrië en Guantanamo Bay,
over religieuze oorlogen, economische onzekerheid,
de angst voor vreemdelingen,
en over hoe moeilijk het is om juist te handelen
wanneer het juiste niet makkelijk is.

De mensen in Peest kampten tijdens de oorlog
met ditzelfde probleem
‘Toen was het anders’, zeiden ze.


39. Duitsland, Deel 1
De mensen uit Drenthe haatten de Duitsers niet
of wel
of vertrouwden hen niet
of waren blij wanneer ze met voetballen verloren
of dachten anders over hen
na een keer in Duitsland te zijn geweest
of vonden het niet prettig in Duitsland te zijn
of wisten wie er gecollaboreerd hadden
(maar wilden het hier liever niet over hebben)
en iedereen wist wel een verhaal over de oorlog te vertellen.

Maar ook al was Duitsland niet ver weg,
niet in afstand en niet in gedachten,
de mensen gingen er niet vaak naar toe.


40. Duitsland, Deel 2
Onderweg naar Peest
stak ik op een vrachtveerboot de Zwarte Zee over.
Aan boord waren veel vrachtwagenchauffeurs,
een handjevol Georgische en Oekraïense vakantiegangers
en enkele toeristen zoals ik.

Samen met drie jonge Duitsers zat ik aan dek
goedkope wodka te drinken en te praten over kunst.
Maar het duurde niet lang of deze jonge Duitsers
brachten het gesprek op de oorlog.
Het was een onderwerp dat nooit ver weg was,
niet voor deze jonge mensen, niet voor de inwoners van Peest.

‘Toen was het anders’, zeiden ze.

Maar later die avond waren we het eens
dat vandaag de dag hetzelfde gebeurt.


41. Meer Migrantenarbeiders
Duitse landarbeiders trokken ooit
vanuit Hannover door Drenthe,
door Peest,
geleid door de kerktorens –
die duidelijk zichtbaar op het vlakke land
dat toen nog boomloos was –
trokken zij van dorp tot dorp.

Later lieten de Duitsers kraters achter,
een vluchtspoor van verwoeste bouwwerken,
lieten een weg achter die was genoemd
naar een gevechtspiloot uit de Eerste Wereldoorlog
en rozenstruiken die nog altijd bloeien
en een Japanse kersenboom die in de bossen groeit
langs het kanaal dat zij groeven:
ook zij hebben het land vorm gegeven,
de muren geslecht van oude boerderijen
en de grafheuvels in de Peester Maden
in één moeite door.

Peest was een beeld van hoe mensen zouden kunnen leven:
het land was plooibaar
was willig om productief of wild te zijn, naar de mens het wilde
was willig om dat te zijn dat de mensen gelukkig maakte.

En de Wereld volgens Peest
was niet zozeer een verzameling van plaatsen
als wel een verzameling van denkbeelden
van hoe mensen konden leven:
armzalig, ontaard, ellendig, wanhopig,
of beter.


42. De Moderne Tijd
Toen de keuterboeren hun land verkochten
en kleiner gingen wonen
schonken zij hun landbouwwerktuigen
aan het plaatselijk historische genootschap.

Het dorp bleef veranderen
en er was een man die een nieuw bedrijf begon
die oude spoorrails opkocht
in Duitsland, België, Engeland en Zweden
omdat ook in deze landen zich veranderingen voltrokken
in de wijze waarop mensen zich verplaatsen.
In Peest hing een bord
dat vrachtwagens de weg wees naar zijn bedrijf
en het beeld op het bord was dat van een fabriek.

De wegen die het dorp uitvoerden waren vrij van zwaar verkeer
zodat zijn chauffeurs ongehinderd af en aan konden rijden
van en naar overal ter wereld.